22 Φεβρουαρίου, 2015

Άδεια έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου (μπαγκαζιέρας , τρέιλερ)

Με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών επετράπη η χορήγηση σημειώματος έλξης (άδεια έλξης) των ελαφρών ρυμουλκούμενων (μπαγκαζιέρες - τρέιλερ) μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά με υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου για όσα ρυμουλκούμενα έχουν ιδιοκατασκευαστεί ή δεν έχουν σχετική έγκριση τύπου. 

Προσφορά !
Η Σχολή μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ. 210-2465914

λέξεις κλειδιά : άδεια έλξης, μπαγκαζιέρα, τρέιλερ, σημείωμα έλξης, δήλωση μηχανολόγου, ιδιοκατασκευή